Valpar födda 3 juni efter INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet
och
SE UCH Jomatanjo's Frodo ( FI UCH NO UCH NO V 08 SE UCH SE V 08 C.I.B Carnavals Jarolina och DK UCH NO UCH NO V 2010 Chip Thyson V Obersteckholz)
Båda föräldrarna har HD A ED 0/0 OCD FRI och är mentaltestade eller BPH testade

Är ni intresserad av valp från Lilly och Frodo så slå en signal 0702851964

Puppies born the 3th June during the first week of june after INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet
and
SE UCH Jomatanjo's Frodo ( FI UCH NO UCH NO V 08 SE UCH SE V 08 C.I.B Carnavals Jarolina och DK UCH NO UCH NO V 2010 Chip Thyson V Obersteckholz)
Both parents are HD A ED 0/0 OCD Free and have been on a MH or BPH

If you are interested in a puppy from Lilly and Frodo just give me a call at +46 702 851 964

SEUCH Jomatanjo's Frodo

INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet

Valpar födda 3e juni mellan INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet och SEUCH Jomatanjo's Frodo


Nu är vi 4 veckor


Nu är vi 3 veckor


Nu är vi 2 veckor