Mina avelsmål för Grosser

Vi har som mål att få fram friska, sunda Grosser med god exteriör och mentalt stabila hundar. Vi har över 20 års erfarenhet av rasen.  Våra valpar ska komma till kärleksfulla hem som fullvärdiga familjemedlemmar. Långvarig god kontakt med valpköpare både i glada och sorgliga händelser önskas. 1 års medlemskap i rasklubben SSHK följer valpen, samt  några kg foder, leksak, tuggben, filt, dvd om valpar, registrering i SKK, sedvanliga vaccinationer, veterinärbesiktigade vid leverans ej äldre än en vecka, samt pärm med stamtavla, tips och råd inför valpens hemkomst och framtid. Valparna har dolda felförsäkring 3 år och är avmaskade minst 2 ggr. Köpeavtal ingår också.

Vi strävar att följa SSHK:s bestämmelser gällande avel för Grosser se RAS

Vi följer också det regelverk som finns hos SKK för uppfödare och uppfödning. Har genomgått hela SKK:s uppfödarutbildning.

Se FCI standard för Grosser

 

         

My goals breeding Grosser

Our goal is to breed healthy, sound Grosser with good exterior and mentally stable. We have over 20 years experience of the breed. Our puppies will be sold to loving home and live fully as members of the family. Long and hight quality contact with the buyer in both good and bad situations is wanted. 1 year membership in SSHK is included, also some kilos of food, a toy, a bite bone, a blanket, a dvd on puppies, a pedigree from SKK, normal vaccinations, veterinary examination not older than a week, a folder with all papers and some good advice on how when you get home with your puppy and in the future. The puppies have a "hidden-faults-insurance", that covers 3 years and they are dewormed at least twice. A purchase contract is included.

We follow the breeding instruction for Grosser by RAS.

We also follow all rules stated by SKK for breeders and breeding. I have been to all coursers arranged by them.

Please see the standard

S*Brembo Design