Valpar födda 3 juni efter INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet och SEUCH Jomatanjo's Frodo.
Puppies born the 3th june after Intuch Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet and Se Uch Jomatanjo's Frodo.

SEUCH Jomatanjo's Frodo

INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet

Valpar väntas i början av juni 2017 efter SEUCH Jomatanjo's Frodo och INTUCH SEUCH Beta Liluye Hawk V.H Groote Vliet